2015. december 3., csütörtök

Paródiamondatok

Véleményem szerint a létbevetettség mint
metafizikai alapállás nem ingatható meg a szüntelen paradigmaváltásokban
felmorzsolódó entitások feletti aggodalmakkal akkor sem, ha talán
mégis.
Paródiamondatok2015. november 29., vasárnap

Kárpátalja »visszatér«

Jaffa Kiadó - Szerző: Fedinec Csilla - Kiadás éve: 2015. ISBN: 9786155492907 - Terjedelem: 250 - Formátum: 140*200 || Fedinec Csilla 1968-ban született Beregszászon. Az Ungvári Állami Egyetemen diplomázott, az 1990-es években ugyanitt oktató. PhD-fokozatát 1996-ban szerezte a Magyar Tudományos Akadémián, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa.

Rövidesen megjelenik

Hogy mi történt Kárpátaljával az 1938. november 2-ai első bécsi döntést és a
1939. március 15-i visszafoglalást követően? Erről szól a Jaffa Kiadónál hamarosan megjelenő kötet:

Kárpátalja »visszatér a Magyar Szent Korona testébe«

2015. október 20., kedd

A súlyos és tömeges ivóvíz fertőtlenítés

Klórdioxidos ivóvíz fertőtlenítés

– Mindennek van tömege, de aminek hatalmas tömege van, az is lehet súlytalan – magyaráztam.
– De ha küldök egy SMS-t, hogy nem akarok több magánórát fizikából, akkor a küldött SMS tömege semmi, a súlya viszont elég nagy a maga anyagi helyzetének alakulásában – vigyorogta utolsó találkozásunkkor. Hideg vizet ittam erre a tisztító szándékú projektre: Fordított ozmózis - vízkezekés, agyő!

Az ivóvíz fertőtlenítés tömege és súlya

2015. szeptember 24., csütörtök

Béla vitéz lesz

Beszélgetésünk végén arra kértem, fontolja még meg erősen ezt a
dolgot, ezt elfogadta és határozottan állította, a napokban felkeres,
hogy részletesen beszélhessünk erről. Ehhez képest egy véletlen folytán még aznap este arról értesültem,
hogy Béla vitézzé avatásának a napja már ki van tűzve. Talán azt
mondanom sem kell, hogy azóta sem jelentkezett, pedig én két éjszakát
végigvitatkoztam vele távollétében. >>Béla vitéz lesz

Ukrajna - 2015, polgárháború: Már haditechnikát is lopnak Ukrajnában!

Nem csökken Ukrajnában a korrupció, a csempészet. Még nagyon
messze van Ukrajna EU-s csatlakozása, de még az is távolinak tűnik,
hogy normális ország benyomását keltse.
Meglepő, de már haditechnikát is lopnak a banditák
Ukrajnában! Olyan súlyos a korrupció, hogy Ukrajna nem tud mit kezdeni a
csempészet, és az sms, az ATO, területén ukrán válság van. A korrupció
súlyosságát is jelzi az Ukrajnában, hogy egyre több magas rangú katonai
vezetőt és hivatalnokot tartóztatnak le. 


Ukrajna - 2015, polgárháború: Már haditechnikát is lopnak Ukrajnában!:

2015. szeptember 12., szombat

14 éve, ezen a napon

 Talán nem önhittség kijelenteni: mi már túljutottunk azon az önképzőköri
szinten, amivel ugyan fel lehet lépni számos kultúrház színpadán,
képezhet színfoltot számos rendezvényen, arathat közönségsikert (sőt!) –
de eléggé messze áll attól, amit én művészetnek gondolok. Állítom ezt
annak ellenére, hogy nincsen zenei képzettségem – de talán van ízlésem.
Ízlésem, amelynek a nyolcvanas években még megfelelt, ha
gitárkísérettel, jobb és kevésbé jó hangú előadók tolmácsolásában
felhangzottak a verseink: a tényt, hogy ezen a csatornán is eljuthat
szavunk a közönséghez, sokkal fontosabbnak gondoltam, semhogy a zenei
feldolgozás minőségét számon kértem volna.

14 éve, ezen a napon

2015. szeptember 5., szombat

Éva két novellája oroszul

Az írásokban Berniczky Éva Blasztula és A tojásárus hosszúnapja
novelláját veszi górcső alá a szerző: és valóban, mintha mikroszkóp
alatt vizsgálná meg a szövegek motívumkincsét és metafora-rendszerét,
így fedezve fel számos rejtett összefüggést a nyelvi megjelenítésben és a
történésben vagy az alakok jellemében felfedezhető elemek között,
eközben azt is megállapítva, hogy a „lírai nyelvhasználat az elemzést is
nehezíti, mivel így több értelmezési lehetőség előtt nyit utat”. Éva két novellája oroszul

2015. augusztus 9., vasárnap

Az ördög és a részletek

Ukrajnában 2013 őszén szabadult ki a rossz szellem a palackból. A
dugófeszegetők akár jót is akarhattak, csak rosszkor és rossz helyen
akarták az európai fordulatot: visszájára sült el minden. Az ország
azóta önveszte felé gyalogol hol kisebb, hol nagyobb, hol visszakozó
léptekkel. A halott egyre több, az értelmes nyilatkozat egyre kevesebb, a
mozgósítás napról napra erőszakosabb. Az abszurditásig kaotikus
viszonyok közepette versenyt futnak az indulatok a gáz hétszereződő
árával.  Végveszélyre utal, hogy >> Az ördög és a részletek

2015. július 18., szombat

Virtuális Magyar Köztársaságom: Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények vol...

A Magyar Államnak és
vezető politikusainak minden erővel meg kell fékezniük a szélsőségesek
félelemkeltő akcióit, és gátat kell vetniük az idegengyűlölő, mérgező
kampánynak. Egészen bizonyosak vagyunk abban is, hogy Magyarország jövőjének
építése szempontjából a tisztességes többségi társadalomra, és nem a
gyűlöletben és ellenségkeresésben érdekelt szélsőséges személyekre kell
támaszkodnia. 


 

Virtuális Magyar Köztársaságom: Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények vol...: Az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közleményt adott ki június 16-i keltezéssel Budapesten a menekültek

2015. június 26., péntek

Évával a Csillagszállóban

Ma a szép kiállítású, tartalmas lapszám tiszteletpéldányai is
megérkeztek. Sajnos a kiadvány webes interpretációja nem alkalmas a
teljes anyag megismerésére. Fenn van ugyan a tartalomjegyzék, de az
írások nem érhetők el, illetve néhány cím kattintható, de ekkor nem
weboldal nyílik meg, hanem letöltődik a szöveg Word doksija. Emögött
biztosan van valamilyen megfontolás (takarékosság?, szerzői jog?), de
nem igazán alkalmas forma.


Ezért én – Éva nevében is megköszönve Pálfi Anna főszerkesztőnek a
megkeresést, a publikációkat és a példányokat – nem is a .doc-elérést,
hanem két megjelent versem rendes blogos megjelenésének a linkjét tűzöm
be ide:Évával a Csillagszállóban

Virtuális Magyar Köztársaságom: Kulturális sokféleség és bevándorlás

Virtuális Magyar Köztársaságom: Kulturális sokféleség és bevándorlás: Értesítés, felkérés - szakmai párbeszéd -  - A kulturális sokféleség és a bevándorlás - magyarországi kisebbségek - szakmai fórum - MTA Budapest Virtuális Szerver

2015. június 5., péntek

Az idegen szép

 afelől sincsenek illúzióim, hogy szavai sok fül számára nemcsak hogy
elfogadhatóak, hanem édesek is – és a miniszterelnök legnagyobb bűne
éppen az, hogy önös politikai érdekből a neki helyeslők zsigeri
előítéleteire támaszkodik (ahelyett, hogy példamutató elvszerűséggel
szembeszállna a kirekesztő, gyűlölködő indulatokkal). Ez a bűn súlyos

Az idegen szép

2015. május 14., csütörtök

Interjú Bagu Lászlóval 2002-ből

Balla D. Károly kérdezi:

Miből fakad (mit leplez?) az a kettősség, ami emberi szelídséged,
kedvességed és költészeted kegyetlensége, képeid agresszivitása között
feszül? Vajon a tudatod alján szunnyadó fenevadnak adagolod ezekkel a
versekkel az altatót, vagy ellenkezőleg: a nyuszit próbálod bátorságra
hergelni?
Bagu László válasza:én nem tudom, ez hogy van,
én este matyómintákat hímezek, reggel tejet iszom, a kettő között pedig
valaki meghal. van, akinek van mersze leírni azt, amitől maga is
megretten elsőre, egy olyan szituációt, másnak pedig nincs, és képzelni
sem tudja el. és akkor repül, mert ő pedig el bírja képzelni és le tudja
írni. és elhiszi, hogy repül. a többiek pedig csak bámulnak utána, neki
pedig az természetes lesz, és könnyű. mert az képzelet. a legjobb
persze a nyelv, ami lehetőséget ad/teremt minderre. a hitelben mondtam,
papp endre kérdésére, hogy azé művészet, aki uralkodik a víziókban, s ő
később, a hitel élő bemutatóján rákérdezett, lehet-e uralkodni a
művészetben. én akkor hirtelen nem tudtam, mit mondjak. nem, a
művészetben nem lehet uralkodni, viszont a víziókban, azt hiszem, igen.
valahogy úgy, ahogy az előbb leírni próbáltam. én legalábbis valahogy
így gondolom azt. ami ezt a nyuszi-fenevad kettőséget illeti, szerintem
ez az egész kettősség nem csak bennem, de mindenben benne van, és nem
csak ez, de eleve egy kettősség. magunkban hordjuk, és minden magában
hordja. ugyanúgy lehetnénk rosszak vagy jók, ha egyébként nem vagyunk.
és magam sem vagyok biztos mindenben, a valami egyetemességében, s
hagyom gyakran megválaszolatlanul a kérdést, vagy hagyok egy biztonsági
szelepet, mert nem tudom eldönteni, hogy >> mi apró dolgokon múlik az élet

2015. május 9., szombat

Bagu László

Bagu László 1970. május 24-én született Beregszászban. A
középiskolát Bátyú községben végezte. 1987-től 1993-ig az Ungvári
Állami Egyetemen matematika karán tanult, itt szerzett
matematikus-számítástechnikus oklevelet. 1993 októberétől 1999 májusáig a
Kárpátaljai Szemle, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közéleti
és kulturális havilapjának szerkesztője, tördelőszerkesztője. 1999
júniusában Magyarországra költözött, azóta is itt él családjával. Második verseskötete: Az argentin típusú családok lemészárlása

2015. május 6., szerda

BDK Cecil M. Joepardy-aforizmái

Balla D. Károly Joepardy aforizmái

 • A sirályok a halat szeretik, nem pedig a tengert.
 • Csónakkal nem lehet átkelni a sivatagon.
 • Ha nem tudod, merre van Észak, igazodj Dél szerint.
 • Süketek ritkán botfülűek.
 • Ha szél nem fújna, vitorla sem kellene.
 • A sötétségnek nincsenek színei.
 • A tenger mindig meztelen.
 • Amit szemed nem hall, azt füled sem láthatja.
 • A dolgok önmaguk árnyékán fekszenek.
 • Nem hiánya jellemzi leghívebben a Jelenvalót?
 • A dolgok vagy önmagukban igazak, vagy sehogy. Dolgok viszont önmagukban nem léteznek. Így hát semmi sem igaz.
Cecil M. Joepardy aforizmái

2015. április 30., csütörtök

Anna Ahmatova költeményei magyarul

ANNA AHMATOVA VERSEI

Konczek József előszavával és fordításában

Az összeállítás 2001-ben jelent meg a netPánsíp mellékleteként
Anna Ahmatova


AZ ÉN AHMATOVÁM
Anna Ahmatova (1889–1966) költeményeiből egy csokrot az 1970-es,
-80-as években fordítottam magyarra, s ezek megjelentek az Új Írásban
(1980), majd a Színkép (1984) és A forradalom bíbora (1987) Móra,
Kozmosz antológiákban Budapesten. Az Új Írás1989-ben is publikált az itt
lévő versek közül. Nemrég, 2001 áprilisában a Nagyvilág is közölt párat
olyan fordításaimból, amelyek még sehol nem jelentek meg. A jelen
összeállításban először szerepelnek olyan új fordítások, amelyek még
máshol nem láttak napvilágot. >> Anna Ahmatova versei magyarul

2015. április 29., szerda

2015. április 27., hétfő

Rakd össze – 8. (Hármasugrás – 3)

 A korábbi 1. és 2. ilyen típusú feladványban a megfejtésül szolgáló hármas összetétel egyben műcím is volt (Háztűznéző, Pillangókisasszony). A mostani nem pontosan ilyen, de a keresett szó szerepel műcímekben, ezek közül az egyik roppant közismert
kérlek, olyan megfejtést küldjetek, amely ennek a kritériumnak is
megfelel, no és persze a többinek is: a köznyelvben gyakran használt,
mindennapi szóösszetételekről van szó (toldalékmódosításra egyik
asszociációs sorban sincs szükség, de a Jókai-regény címnél kétféle írásmód is használatos, az egyikben összetett szóból kell kiemelnünk a kulcsszót).Rakd össze – 8. (Hármasugrás – 3)

2015. április 23., csütörtök

Reszponzív, mobilbarát blog

A találati rangsor és a képernyőszélesség

Miről is van szó? Reszponzív sablon használata esetében a weboldal
megjelenése, elrendezése a képernyő pixel-szélességéhez igazodik. Újabban hivatalosan bejelentett
Google-követelmény a kedvező találati helyezések eléréében: a honlap
mobilbarát legyen. Reszponzív sablon és mobilbarát blog

2015. április 12., vasárnap

Rakd össze! Hármasugrás: játékszabály, példa

A szabály nagyon röviden összefoglalva: 3 alkotó 1-1 művének valamely
kifejezését kiragadva alkossatok egyenként összetett szavakat. A
hozzáadott szavakból egy hármas összetétel rakható össze: ez a 
megfejtés. http://bdk.16mb.com/jatek/asszocialj-egeszitsd-ki-rakd-ossze/harmasugras-jatekszabaly/

Hármasugrás: játékszabály, példa

2015. április 10., péntek

A kárpátaljai magyarság és az ukrajnai háború

Szinte csak egyetlen dolog van, amiben stabilan biztos vagyok, s amiben
ösztöneim és gondolataim közös nevezőre jutottak: ez pedig az, hogy rossz az, ami történik, és még rosszabbak a következményei.
Ugyanis sem nem érzem, sem nem gondolom azt, hogy az, ami másfél éve
itt folyik, az majd meghozza szép, érett, ízletes gyümölcsét. >> Az ukrajnai háború és a kárpátaljai magyarság

2015. április 6., hétfő

Húsvét hétfő

és már kondul is az éj
sírvájók csinos vermet ásnak
a holnapi halottnak
– vagy itt van már ideje a feltámadásnak?

2015. április 5., vasárnap

Húsvét Prágában

Két éve fordítottam le Arabella Dolýk szép versét. Ezen a hideg húsvéton újra aktuell.

hát ballagj lejjebb, várhat új varázs
a Moldva csíkja jéghidegen fénylik
és mint megannyi kis feltámadás
galambraj ül a Károly-hídon végig

a teljes szöveg >> Húsvét Prágában

2015. március 29., vasárnap

Mindenkori legfrissebb bejegyzéseim

Hogy ne tévedj el honlapjaim, blogjaim között és ne kelljen hosszan keresgélned: mikor hová írtam valami újat - itt mindig megtalálod a legfrissebbek kattintható listáját - általában néhány soros bevezetővel vagy kivonattal együtt: >> Tíz legfrissebb bejegyzésem

2015. március 23., hétfő

Rakd össze! – 4

 Ezúttal is a fantaszta költő, a madagaszkári kaméleonokat örökbe fogadó Kállay Labord versét kell idéznem a feladványhoz:
Madagaszkár börtönében

ha ágyat vetsz és keresztet arabra:

tudhatod, nem börtön-éden,

hol bilincset rabbi vasal a rabra.

Börtönbéli mosodában

éjjel-nappal szól az abrakadabra:

egy rab-ara szambát járva

rabruhát mos, terít, vasal a rabra.

A bizarr versike ismétlődő szakaszvégét újratagolva kapjuk a
hívósorokat. A kiegészítésekből egy korszakos alkotó neve rakható össze:>> tovább: Vasal a rabra

2015. március 19., csütörtök

Kibírok mindent

... szükségem van a szükségletek szűkösségére, szeretem tudni magamról,
hogy bármikor elélek kenyéren és vízen, sőt, előbbi nélkül hetekig,
utóbbi nélkül napokig kibírom, bármeddig elvagyok egy kajütnyi helyen,
csónakfenéken akár, kibírom a hideget és a forróságot, a magányt, a
félelmet, kibírok mindent >> A dolgok divergenciája

2015. március 18., szerda

Észre sem veszed

A Balladium-blogban folytatom a Kő és árnyék. c. kötetem verseinek a közlését (a könyv nem került kereskedelmi forgalomba)

a víz már megadta magát
és halkan vár a biztos poshadásra
kegyetlen féreg rágja szét a fát
– ki józan, nincsen már itt maradása

a teljes ver: Észre sem veszed

2015. március 16., hétfő

2015. március 15., vasárnap

Vietnami iskolások levelet kaptak Ho Si Minh elvtárstól

Vietnami iskolások levelet kaptak Ho Si Minh elvtárstól << valószínű cím
Feltehetőleg ez lehet a címe ennek a remek képnek, amelyet Csönge tekintett meg Saigonba, indokínai útjuk során, az ottani szépművészeti, valójában inkább nemzeti képtárban, amelyben ma is a szocreál számít uralkodó stílnek. További képek, útinapló: Katonák a rizsföldön

2015. március 9., hétfő

Asszociációs játék: Rakd össze

Új feladvány a játéksorozatból

A Piave egy olasz folyó, amely, ha másként nem, első
világháborús csaták  névadójaként nyert széles ismertséget. Szótagokra
bontva a folyónév játékunk hívósorait képezi. Az ezekhez toldott
kiegészítésekből egy jelentős művész nevét rakhatjuk össze >> részletek a feladványsorozatot közlő blogban: Rakd össze – 2

2015. március 7., szombat

Csöngéék utazása Délkelet-Ázsiába

Délkelet-Ázsia és Egyiptom, utazás

vízgazdálkodás és ivóvízkezelésIndokínai útjuk felénél tartanak Csöngéék. Az elképzelhetetlen tájak
élménye mellé a hihetetlen életkörülményekkel való szembesülés társul.
Utaznak térben – és kicsit az emberiség történelmében is.

Csöngéék Indokínában

A Nílusi vízgazdálkodás

Egyiptomban a vízgazdálkodás kiépítése és bevezetése rendkívül fontos volt a történelem során, hiszen a szent Nílus kicsivel nagyobb áradása esetén városokat, lakott területeket öntött el a víz, kisebb vízállásnál viszont nem jutott el a mezőgazdasági területekre. A régebbi korok emberei rafinált vízátemelő berendezésekkel kísérleteztek. A legegyszerűbb az archimedesi csavar volt, mely egy hengerbe forgatott csavar, amivel a vizet mintegy 75 centiméterrel voltak képesek kiemelni. A rendkívül egyszerű és népszerű szerkezetből ma is üzemel Afrika észak-keleti területén néhány. Korszerű vízgazdálkodás és ivóvízkezelés.

2015. március 6., péntek

Reblog: megújul az Origo blogja, a Postr

Kedves blogger! megszólítással írt körlevelet felhasználóinak a POSTR.HU. Tartalma kivonatosan. Új korszak kezdődik a Postr blogszolgáltatás életében, állítják: Reblog.hu lesz az Origo új blogdomainja, mely leváltja a Postr.hu-t.

"Egy éve dolgozunk azon, hogy egy, a 21. századi kihívásoknak megfelelő, új blogszolgáltatást hozzunk létre. Olyat, amit egyszerű használni: gyorsabb a posztok szerkesztése, könnyű a kép- és videófeltöltés, rugalmasan lehet a blogokat testre szabni, és sokkal szebb, mint a régi. A munka olyan szakaszába érkeztünk, amikor már megmutathatjuk az eredményeket.

A Reblog funkcióit több hullámban vehetitek birtokba. A jövő hét elején lesz a legnagyobb változás: lecseréljük a szolgáltatás címét és a kezelőfelület nagy részét.

Mi történik a régi blogokkal? Természetesen semmi sem vész el, minden felhasználó, blog és poszt megmarad, a kommentekkel együtt. A szolgáltatás domainje azonban az új névnek megfelelően változik, így a blogok is új címen lesznek elérhetők. Ha valaki a régi helyén keres egy blogot vagy egy bejegyzést, természetesen átirányítjuk az új címre, ezzel nincs teendőtök.

Az olvasók két dolgot fognak észrevenni: új a domain és a blogok felett új, narancs fejléc van az eddig szürke helyett. A változások többsége benneteket, bloggereket érint, ugyanis egészen máshogy szerkesztitek majd a bejegyzéseket. Ehhez részletes útmutatót is biztosítunk, elöljáróban annyit, hogy a bejegyzéseket nem egy külön adminfelületen, hanem helyben szerkesztitek, így azonnal látszik, hogy fog kinézni élesben, amit írtok. Egyszerűbbé válik a képkezelés is, az eddig feltöltéses macera helyett könnyedén át tudjátok húzni a képeket a posztba a desktopról vagy akár egy másik böngészőablakból. A szövegformázás is sokkal egyértelműbbé válik. Arról, hogy a posztvesztés az új rendszerben szinte lehetetlen legyen, egy új, automatikus mentés gondoskodik.

Az átállás a jövő hét elején történik, az utána következő napokban előfordulhatnak apróbb kellemetlenségek, illetve vannak olyan funkciók, amik nem az átállással együtt, hanem később élesednek. A zökkenőmentes áttérés érdekében egyelőre a régi felületek is élni fognak, tehát ha bármilyen problémátok van az új szerkesztőfelülettel, nyugodtan használhatjátok a régit is.

A blogok fő megjelenési felülete továbbra is az Origo címlapján lévő doboz marad. Emellett az új sablonokban már eleve be vannak kapcsolva a közösségi megosztások gombjai. Megújul a szolgáltatás főoldalán talláható blogajánló is.

Bármilyen hibával, észrevéetellel vagy kérdéssel keressetek minket, minden levélre igyekszünk gyorsan válaszolni. Az új funkciókról még az átállás előtt töltünk fel néhány segítő posztot a help.reblog.hu blogra, de azt gondoljuk, az új felület magáért beszél majd, nem kell túl sokat magyarázni."

Eddig a levél. Hát meglátjuk.

2015. február 25., szerda

Saigon és Nha Trang között

Útban Saigon és Nha Trang között a vonaton Bence orrához hozzáérintette az orrát egy kétévesforma vietnami kisfiú. A gesztus annyira megható, a pillanat annyira meghitt és a halálosan fáradt, kialvatlan európai utasok lelkiállapota erre a megható pillanatra annyira fogékony volt, hogy ott és akkor hirtelen megértették, miért tettek meg sok ezer kilométert, miért repültek át az óceánon. Ezért. Azért, hogy egy sárga csöppség személyében Kelet nagyszerű szelleme megérintse őket. 

Más ivóvízkezelés: Megoldás persze a belső repülés Hanoi és Saigon között, de akkor az ország középső részén lett volna fertőtlenített ivóvíz. Vonat is foglalható, mindezek potom áron az európai turista számára. Nha Trangban nem akartunk megállni, mert már elbeszélésekből tudtuk, hogy nem jó a víz ivásra. Az út során rájöttem, hogy a türelmetlenséggel, az idegeskedéssel és a klordioxidos fordított ozmózissal mégis elleszek.

2015. február 23., hétfő

Az ősz bajusza belelóg a bablevesbe

A fenti állítás hitelességéért minden körülmények között jótállok, lévén tőlem származik. Történt, hogy Csönge kisiskolásként egyszer azzal nyaggatta az anyját, hogy diktáljon neki, mer ő tollbamondást akar írni. Éva azonban a krumplisütésre koncentrált, próbált hárítani - de szerencsére megjelentem én a színen. A jelenet a Fejezetek az üvegházból c. Berniczky-meseregény vonatkozó helyén így hangoz:
Az ősz bajusza
Mondta tollba a címet Gabona, aki vagy egy abszurd drámából lépett ki pár perccel ezelőtt, vagy csupán erőszakos lányát próbálta megtréfálni, mert imigyen folytatta:
Az őszben az a szép, hogy a nyár után következik. A bajuszát is azért szeretem, mert belelóg a bablevesbe. Aprítok gyújtóst eleget, hadd hízzon bátyámban a jókedv. Hiányzott már reggel elégszer a kisolló, fusson most más a locsolóautó után. Bajusz ide, bajusz oda, a hamvas szilvának még sincs párja.
Más. Új blog, új játszódás. No meg persze munka is: ivóvízkezelés

2015. február 21., szombat

Az Üvegház-család

Bizony mi voltunk az Üvegház-család. Legalábbis abban az értelemben, hogy Éva egy meseregényben üvegházat vont körénk. Érdekes olvasni ezeket a fejezeteket. Amikor a mesék keletkeztek, gyerekeink kicsinyek voltak, mi meg meg fiatalok. És hogy merre tartott a számítástechnika egy átlagos család számára. Ebből a passzusból megtudni:
Gabona ilyenkor morgolódott egy keveset, határidőkre hivatkozott, de kit érdekelt az olcsó alibi ezen az estén, megsúgom, legkevésbé őt magát. Titkolt örömmel tápászkodott fel márka nélküli, de 586-os, Pentium processzoros, 850 kilobyte memóriás, 133 kilohertzes, meg a jó égisten annak tudója, még milyenes gépe mellől. Mácsonya szinte abban a minutumban az apja helyére telepedett és már nem is volt jelen, elnyelte menten a színes monitor. Nem maradt utána más hátra, csak egy lógó lila és kék csíkos zokni, egy fekete póló, kopott farmer, fél pár papucs (mérete alapján Kéküstökű Csormolya lehetett jogos tulajdonosa) és egy jó adag nyihogás.
Folytatás itt: