2015. szeptember 24., csütörtök

Béla vitéz lesz

Beszélgetésünk végén arra kértem, fontolja még meg erősen ezt a
dolgot, ezt elfogadta és határozottan állította, a napokban felkeres,
hogy részletesen beszélhessünk erről. Ehhez képest egy véletlen folytán még aznap este arról értesültem,
hogy Béla vitézzé avatásának a napja már ki van tűzve. Talán azt
mondanom sem kell, hogy azóta sem jelentkezett, pedig én két éjszakát
végigvitatkoztam vele távollétében. >>Béla vitéz lesz

Ukrajna - 2015, polgárháború: Már haditechnikát is lopnak Ukrajnában!

Nem csökken Ukrajnában a korrupció, a csempészet. Még nagyon
messze van Ukrajna EU-s csatlakozása, de még az is távolinak tűnik,
hogy normális ország benyomását keltse.
Meglepő, de már haditechnikát is lopnak a banditák
Ukrajnában! Olyan súlyos a korrupció, hogy Ukrajna nem tud mit kezdeni a
csempészet, és az sms, az ATO, területén ukrán válság van. A korrupció
súlyosságát is jelzi az Ukrajnában, hogy egyre több magas rangú katonai
vezetőt és hivatalnokot tartóztatnak le. 


Ukrajna - 2015, polgárháború: Már haditechnikát is lopnak Ukrajnában!:

2015. szeptember 12., szombat

14 éve, ezen a napon

 Talán nem önhittség kijelenteni: mi már túljutottunk azon az önképzőköri
szinten, amivel ugyan fel lehet lépni számos kultúrház színpadán,
képezhet színfoltot számos rendezvényen, arathat közönségsikert (sőt!) –
de eléggé messze áll attól, amit én művészetnek gondolok. Állítom ezt
annak ellenére, hogy nincsen zenei képzettségem – de talán van ízlésem.
Ízlésem, amelynek a nyolcvanas években még megfelelt, ha
gitárkísérettel, jobb és kevésbé jó hangú előadók tolmácsolásában
felhangzottak a verseink: a tényt, hogy ezen a csatornán is eljuthat
szavunk a közönséghez, sokkal fontosabbnak gondoltam, semhogy a zenei
feldolgozás minőségét számon kértem volna.

14 éve, ezen a napon

2015. szeptember 5., szombat

Éva két novellája oroszul

Az írásokban Berniczky Éva Blasztula és A tojásárus hosszúnapja
novelláját veszi górcső alá a szerző: és valóban, mintha mikroszkóp
alatt vizsgálná meg a szövegek motívumkincsét és metafora-rendszerét,
így fedezve fel számos rejtett összefüggést a nyelvi megjelenítésben és a
történésben vagy az alakok jellemében felfedezhető elemek között,
eközben azt is megállapítva, hogy a „lírai nyelvhasználat az elemzést is
nehezíti, mivel így több értelmezési lehetőség előtt nyit utat”. Éva két novellája oroszul